ਕਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ (ਅੰਕ ਦੂਜਾ)

11 ਮਾਰਚ 2020 (ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ)                    Click For Englishਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ, ਗਾਲੜ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਪਰ…