ਕਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ (ਅੰਕ ਤੀਜਾ)

ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ –  For English Version ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ 9 ਵਜੇ, 9 ਮਿੰਟਾਂ…